ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ವನಮಹೋತ್ಸವ

Monday, July 26th, 2010
<!--:en-->ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ವನಮಹೋತ್ಸವ<!--:-->

ಮಂಗಳೂರು : ಸುಜಲಾಂ, ಸುಫಲಾಂ… ಸಸ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲಾಂ… ಎಂದು ಜೆಪಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಹಸಿರು ಮಯ ಮಾಡೋಣ, ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆ ಹರಿಸೋಣ , ವಾತಾವರ್ಣ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಮರ್ೂಲನೆ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವ ಮಹೋನ್ನತ , ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಈದಿನ “ಅಗ್ರಿಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಎಂಬ ಮಹಾಯಜ್ಞ  ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮತ್ತು ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ  ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹೆಯ 26,27 ಮತ್ತು 29 ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಸುಮಾರು 20,00000ಗಳ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿ ಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ […]

Agrigold Farm Estates India holds tree planting programme in city today.

Monday, July 26th, 2010
<!--:en-->Agrigold Farm Estates India holds tree planting programme in city today.<!--:-->

Mangalore : A tree planting programme was conducted on Monday (July 26) at the Central (Nehru) Maidan under the auspices of Agrigold estates, on their Foundation Day celebrated annually since 1995. The firm has distributed in bygone years, books, medicines and fruits to students, children and hospital patients. But this year, it intends to distribute […]