ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ

Thursday, July 8th, 2010
<!--:en-->ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ<!--:-->

ಮಂಗಳೂರು : ಮಿಲಾಗ್ರೀಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಚರ್ಚ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ಚವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ. ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಿದ್ದು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಮೇರಿಕಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ ಎಂದರು. ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 14 ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು […]

The new Milagres College (B,Com/BBM) inaugurated this morning.

Wednesday, July 7th, 2010
<!--:en-->The new Milagres College (B,Com/BBM) inaugurated this morning. <!--:-->

Mangalore : The new Milagres College, teaching B,Com and B.B. M. degree classes, was inaugurated this morning (July 7, Wednesday) at the Milagres Church auditorium Hall. Prof. Shiva Shankar Murthy, Vice-Chancellor of Mangalore (Konaje) University lighted the traditional lamp to inaugurate the new set of classes. Speaking on the occasion, Prof. Murthy stated that the […]